Gift for Swedish participants

Gift for Swedish Participants

Det gamla fartyget

Introduction: I den lilla köpingen Wali pågår en maktkamp mellan tre mäktiga klaner: Sui, Zhao och Li. Klanen Sui har i generationer kontrollerat glasnudeltillverkningen, ortens viktigaste näring. Men när klanens svarta får, den kringdrivande Sui Buzhao, kommer hem från sina resor på de sju haven följer de olycksbådande tecknen slag i slag: det gamla templet brinner ner, floden torkar ut och snart kommer revolutionen som vänder allt över ända. Klanen Zhao tar makten i Wali och inget är som förut.


I Det gamla fartyget får vi följa de tre syskonen Baopu, Jiansu och Hanzhang som alla hanterar sina svåra upplevelser av livet i det maoistiska Kina på sitt eget sätt. Baopu, den äldste sonen i familjen Sui, är den som har bevittnat de värsta grymheterna och som en följd av detta har han dragit sig tillbaka till den gamla kvarnen där han tillbringar dagarna med att mala bönor. Hans yngre bror Jiansu brinner av revanschlust och när de politiska vindarna vänder bestämmer han sig för att ta tillbaka fabriken. Och medan bröderna kämpar för att övertyga varandra om att just deras livsstil är den rätta tynar deras syster Hanzhang bort under tyngden av sin egen fruktansvärda hemlighet.

Septemberfabel

Introduction: En liten by i Kina, inklämd på den lilla slätten mellan bergen och havet. Människorna lever av vad jorden ger och har föga kontakt med omvärlden ? det enda tecknet på en ny tids ankomst är kolgruvan som anläggs strax utanför byn. Den är en värld i sig själv, med sina egna myter och sagor som till stor del har att göra med hur byn grundades under de svåra krigs- och hungeråren före revolutionen. Men det som beskrivs är inte byns historia år för år. Författaren vill snarare klargöra byns själ och bybornas karaktär, deras band till jorden och till sin egen historia, som det kommer till uttryck i vad de säger och gör och inte minst i de historier de berättar. Dessa skeenden, berättelser och skrönor bildar en tät väv, som gör att vi ser byn framför oss. På många sätt är det ändå en fattig och trång värld. Kolgruvan för med sig förändringar och konflikter. Det finns också de som längtar bort... Septemberfabel kom ut 1992 och blev mycket uppmärksammad. Senare utnämndes den till en av de tio viktigaste romanerna under 1990-talet i Kina. Kritiker har pekat på påverkan från västliga författare som García Márquez och William Faulkner och från surrealism och magisk realism, men själv har Zhang Wei sagt att han bara ville skildra landsbygden och dess invånare sanningsenligt.

Wandering woman

Introduction: Tjänstemannen Zhang Yilun lever på minnet av sitt första, intensiva kärleksmöte i tonåren. Sedan dess har han gift sig och skaffat barn, men nu är äktenskapet på fallrepet. När hushållerskan Liu Ziran kommer in i hans liv får tillvaron en annan lyster. Men vem är hon egentligen? Och varför känns hon så välbekant? När hushållersakn börjar berätta om sitt förflutna då hon kallades Mila rullas en historia upp som inbegriper skolflickvärmeri för byns lärare, ett brutalt tvångsäktenskap med milisledaren i grannbyn och den unga kvinnans slutliga frigörelse från alla som vill göra henne till sin ägodel.